Hos YGDRA udvikler vi interiør produkter som støtter børn ved at skabe en klar struktur i deres fysiske omgivelser. Produkterne er relevante for alle børn, og særligt børn, som kommer overstimulerede hjem fra en lang dag i institution, kan have gavn af vores produkter.


At YGDRA, we develop interior products that support children by creating a clear structure in their physical surroundings. The products are relevant for all children, and especially children who come home overstimulated, from a long day in an institution, can benefit from our products