YGDRA er en iværksætter virksomhed startet af Christina Jacobsen og Michael Fogtmann, far til datteren Sif med Autisme

……………………………………….

YGDRA is an entrepreneurial business started by Christina Jacobsen , mother of Øjvind with autism and Michael Fogtmann, father of daughter Siff with autism.

Christina:

Jeg er solomor til Øjvind på 7, med atypisk autisme. Øjvind er donorbarn så vi er en minifamilie på 2.

Desuden er jeg Arkitekt og beskæftiger mig med både indretning, design og undervisning.

Da Øjvind fik sin diagnose for ca. et år siden, havde jeg svært ved helt at erkende, at jeg pludselig havde et barn med autisme. Jeg havde nemlig ikke selv haft nogen mistanke om det. Det var Øjvinds børnehave der havde bedt om at få en psykolog til at observere ham, og den psykolog som havde anbefalet at han blev udredt.

Efter udredningen og diagnosen Atypisk autisme deltog jeg i vejledning og en netværksgruppe. Det var bestemt brugbart og vigtige redskaber jeg fik med derfra. Alligevel savnede jeg nogle positive vinkler på mit barns fremtidsmuligheder, og især savnede jeg noget viden om hvad jeg selv kunne gøre for at støtte hans udvikling. Jeg brugte meget tid på at finde nogle gode løsningen for mit barn og vores nye situation, hvilket kan være en udfordring når man både er solomor og skal passe et arbejde samtidig. Det er en af grundene til at jeg gennem YGDRA ønsker at designe nogle brugbare produkter som samtidig har et gedigent design, så ens hjem ikke behøver at ligne den traditionelle institution bare fordi ens barn har fået en diagnose.

Mit mål er at man som familie eller institution har adgang til nogle gennemtænkte produkter så man ikke selv behøver at stykke tingene sammen selv. Samtidig med at man kan få produkter i et design som man gerne vil have stående fremme i ens bolig.

……………………………………………

I’m a solo mom to Øjvind at 7, with atypical autism. Øjvind is a donor child so we are a mini family of 2.

I am also an Architect, designer and design teacher.

When Øjvind was diagnozed I had a hard time fully to realize that I had a child with autism. I had no suspicion of it myself. It was Øjvind’s kindergarten that had asked for a psychologist to observe him, and the psychologist who had recommended that he was examined.

After we got the diagnosis of Atypical Autism, I participated in courses and a networking group. It was definitely useful and important tools I got from here. Still, I missed some positive angles on my child’s future prospects, and I especially missed some knowledge of what I could do to support his development. I spent a lot of time finding some good solution for my child in our new situation, which can be a challenge when you are both a solo mum and have to work too. That’s one of the reasons why I, through YGDRA, want to design some useful products that have a decent design. So that one’s home does not have to look like the traditional institution just because one’s child has been diagnosed.

My goal is that as a family or institution you have access to some well thought products so you don’t have to piece things together yourself. At the same time that you can get products in a design apropriate for a modern home.

Michael:

Jeg er far til Mille på 21 og Sif på 18.

I YGDRA har jeg rollen som mentor og bruger min baggrund som leder til at samle vores interesser i et stærkt netværk, så vi i fællesskab kan opnå vores mål om at udvikle produkter der kan hjælpe familier der har børn med særlige behov med at få en lettere hverdag og gladere børn.

……………………………………………

I am the father of Mille at 21 and Siff at 18. Together we live in Brejning between Vejle and Fredericia.

In YGDRA, I have the role of mentor and I use my background as a leader to bring our stakeholders together in a strong network so that we can jointly achieve our purpose of helping families of children with special needs have an easier life and happier children.